STUDIJOS | Karjeros paslaugos

KARJEROS PASLAUGOS:
Studentams teikiamos individualios konsultacijos, susijusios su asmeninėmis karjeros problemomis, rengiami praktiniai užsiėmimai grupėms, karjeros valdymo įgūdžių lavinimo seminarai, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kitomis institucijomis vykdant projektus karjeros srityje, stiprinami ryšiai su darbdaviais, jų atstovais, personalo specialistais, skelbiami darbo ir praktikos pasiūlymai atsižvelgiant į studentų interesus ir darbo rinkos situaciją, vykdoma absolventų karjeros stebėsena.


KONSULTACIJOS
STUDENTAMS

MOKYMAI
STUDENTAMS


PROFESINĖS
PRAKTIKOS


PRAKTIKOS IR DARBO
PASIŪLYMAI

EDUKACINĖS PROGRAMOS
MOKSLEIVIAMS