STUDIJOS | Edina

Prisijungti prie studijų administravimo sistemos EDINA galima čia >>> 

Studijų administravimo sistema EDINA leidžia atlikti šias funkcijas:

  • priimti studentus;
  • registruoti juos į semestrą bei į studijų programos dalykų užsiėmimus;
  • sistemoje sukurti dalykų įvertinimo žiniaraščius 
  • dėstytojams - įvesti studijų dalykų tarpines užduotis, jų įvertinimus bei suformuoti galutinius dalykų pažymius į įvertinimo žiniaraščius, žymėti studentų paskaitų lankomumą;
  • sukurti studentų akademinės grupės pažangumo suvestines;
  • suformuoti diplomų bei jų priedėlių projektus ir juos atspausdinti;
  • suformuoti diplomų ir priedėlių registracijos žurnalus.

Informacija dėstytojams:

Tarpinių užduočių ir atsiskaitymų instrukcija >>> 

Studentų paskaitų lankomumo žymėjimo instrukcija >>>

LAJM studentams EDINA suteikia galimybės:

  • peržiūrėti savo semestrinius įvertinimus, matyti savo išklausytus dalykus (tame tarpe ir tuos studijų programų dalykus, kurie buvo įskaityti pagal išorinių institucijų (Lietuvos ar užsienio) dalykus; 
  • pasitikrinti savo studijų reikalavimus bei jų įvykdymą;
  • matyti asmeninę informaciją, esančią Edinoje.

Studentų savitarnos vadovas >>>