Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ programa

STUDIJOS | Erasmus+ programa

Kas yra Erasmus+?

Tai  programa, skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumui ir suderinamumui tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinti.

Video apie Erasmus+ programą >>>

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) Erasmus+ institutcinis kodas - LT KLAIPED06.
Erasmus+ Chartija suteikta 2021-2027 m.m. laikotarpiui.
LAJM Erasmus+ politikos nuostatas  (angl. Erasmus Policy Statement) galite atsisiųsti čia >>>

Kas gali dalyvauti Erasmus+ programoje?

Programoje gali dalyvauti visi LAJM nuolatine forma studijuojantys studentai, absolventai (absolventai atrenkami paskutiniaisiais studijų metais ir turi išvykti praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo), dėstytojai ir administracijos darbuotojai. Tas pats studentas Erasmus+ finansavimą gali gauti 12 mėn. trukmės mobilumo veikloms kiekvienoje studijų pakopoje nepriklausomai nuo mobilumo veiklų tipo ir skaičiaus.

Erasmus+ programos aukštajam mokslui skirtose veiklose dalyvaujančios šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

Šalys partnerės: Vakarų Balkanų šalys, Rytų partnerystės šalys, Rusijos Federacija, Pietų Viduržemio šalys, Azijos šalys, Centrinės Azijos šalys, Lotynų Amerikos šalys, Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenyno ir kitos šalys. Išsamesnis šalių Partnerių sąrašas pateikiamas atitinkamų metų kvietime teikti paraiškas.

ERASMUS+ tvarkos aprašas

Daugiau informacijos apie šią programą galima rasti tinklapiuose: 

http://ec.europa.eu
www.erasmus-plius.lt
www.smpf.lt