Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ programa

STUDIJOS | Erasmus+ programa

Kas yra Erasmus+?

Erasmus+ programa - tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Kokybiškas ir įtraukus švietimas ir mokymas, taip pat savaiminis ir neformalusis mokymasis padeda tiek jaunimui, tiek kitų amžiaus grupių dalyviams įgyti prasmingam dalyvavimui demokratinės visuomenės gyvenime, kultūrų tarpusavio supratimui ir  sėkmingam patekimui į darbo rinką reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius. 

Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos (LAJM) Erasmus+ institutcinis kodas - LT KLAIPED06.

Erasmus+ Chartija suteikta 2021-2027 m.m. laikotarpiui.
LAJM Erasmus+ politikos nuostatas  (angl. Erasmus Policy Statement

Kas gali dalyvauti Erasmus+ programoje?

LAJM studentai gali teikti prašymus-paraiškas šiose Erasmus+ programos mobilumo veiklose: studijoms ir/ar praktikai; dėstytojai ir administracijos darbuotojai – dėstymui ir/ar mokymuisi.  Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo.

ERASMUS+ tvarkos aprašas

 

Erasmus+ programos mobilumo atrankos konkurse leidžiama dalyvauti visiems akademinių ir finansinių skolų neturintiems LAJM studentams (absolventai atrenkami paskutiniaisiais studijų metais ir turi išvykti praktikai per pirmuosius metus po studijų baigimo), dėstytojai ir administracijos darbuotojai. Tas pats studentas Erasmus+ finansavimą gali gauti 12 mėn. trukmės mobilumo veikloms kiekvienoje studijų pakopoje nepriklausomai nuo mobilumo veiklų tipo ir skaičiaus.

„Erasmus+“ programoje dalyvauja ES valstybės narės. Be to, pagal „Erasmus+“ reglamento 16 straipsnio nuostatas šios trečiosios šalys yra Programos asocijuotosios šalys:

  • Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) narės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės: Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas;
  • stojančiosios valstybės, šalys kandidatės ir galimos kandidatės: Šiaurės Makedonijos Respublika, Turkijos Respublika ir Serbijos Respublika.