Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Belgija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Belgija

Karel de Grote University College

Jūrų transporto logistikos technologijos;
Uosto ir laivybos valdymas;
Uosto ir laivybos įmonių finansai;