Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Bulgarija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Bulgarija

University of National and World Economy (UNWE)

Jūrų transporto logistikos technologijos;
Uosto ir laivybos valdymas;

Nikola Vaptsarov Naval Academy

Jūrų transporto logistiko technologijos;
Jūrų laivavedyba;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas;
Uosto ir laivybos valdymas;