Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Italija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Italija

Jūrų transporto logistikos technologijos;
Jūrų laivavedyba;
Uosto ir laivybos valdymas;