Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Jungtinė Karalystė

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Jungtinė Karalystė

South Tyneside College 

Jūrų laivavedyba

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos