Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kroatija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Kroatija

University of Rijeka Jūrų transporto logistikos technologijos;
Jūrų laivavedyba;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas;
Uosto ir laivybos valdymas;
University of Zadar Jūrų laivavedyba;
Jūrų transporto logistikos technologijos;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Uosto ir laivybos valdymas;
Uosto ir laivybos įmonių finansai;
University of Split Jūrų transporto logistikos technologijos;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Uosto ir laivybos valdymas;