Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kroatija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Kroatija

University of Rijeka

Jūrų laivavedyba

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

University of Zadar

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

University of Split

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos