Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Latvija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Latvija

Liepaja Marine College Jūrų laivavedyba;
Jūrų transporto logistikos technologijos;
The University College of Economics and Culture Jūrų laivavedyba;
Uosto ir laivybos valdymas;
Uosto ir laivybos įmonių finansai
Latvian Maritime Academy Jūrų laivavedyba;
Uosto ir laivybos valdymas;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas;