Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Lenkija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Lenkija

Gdynia Maritime University

Jūrų transporto logistikos technologijos;
Jūrų laivavedyba;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas;
Uosto ir laivybos valdymas;

Maritime University of Szczecin

Jūrų laivavedyba;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas;