Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Prancūzija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Prancūzija

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos