Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Slovėnija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Slovėnija

Jūrų laivavedyba;
Uosto ir laivybos valdymas;
Jūrų transporto logistikos technologijos;
Uosto ir laivybos įmonių finansai;