Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Suomija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Suomija

South- Easten Finland University of Applied Sciences Uosto ir laivybos valdymas;
Jūrų transporto logistikos technologijos;
Aland University of Applied Sciences

Jūrų laivavedyba;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Novia University of Applied Sciences

Jūrų transporto logistikos technologijos;
Uosto ir laivybos valdymas;
Jūrų laivavedyba;