Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Švedija

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Švedija

Jūrų laivavedyba;
Laivų elektros įrenginių eksploatavimas;
Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas;