Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Ukraina

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ partneriai | Ukraina

Jūrų laivavedyba

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Jūrų laivavedyba

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos

Uosto ir laivybos valdymas

Jūrų transporto logistikos technologijos

Laivybos ir logistikos informacijos sistemos