Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Erasmus+ praktikai

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Erasmus+ praktikai

Gerbiami studentai,

Kviečiame užpildyti anketą dalyvauti Erasmus+ programoje. Tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Kokybiškas ir įtraukus švietimas ir mokymas, taip pat savaiminis ir neformalusis mokymasis padeda tiek jaunimui, tiek kitų amžiaus grupių dalyviams įgyti prasmingam dalyvavimui demokratinės visuomenės gyvenime, kultūrų tarpusavio supratimui ir sėkmingam patekimui į darbo rinką reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius. Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo. COVID-19 pandemija parodė, kad galimybė mokytis yra kaip niekad svarbi užtikrinant greitą ekonomikos atsigavimą ir kartu skatinant lygias galimybes visiems.

Kiekvienas studentas turi teisę pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį per kiekvieną studijų pakopą . Šis laikotarpis yra bendras visiems mobilumo tipams įgyvendinti (studijos, praktika). Erasmus+ mobilumo įgyvendinimą LAJM koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Atranka vykdoma pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką (šiuo metu atnaujinama).

Anketa >>>

Mobilumas praktikai: veiklos trukmė nuo 2 iki 12 mėnesių.

Dokumentai, reikalingi atrankai:

1. Anketa dalyvauti konkurse;
2. Motyvacinis laiškas;
3. Gyvenimo aprašymas (anglų k.);
4. Studijų programos vadovo / -ės rekomendacija;
5. Papildomi dokumentai (rekomendacijos, papildomai išklausytų kursų, sertifikatų kopijos ir t.t).

Dokumentai reikalingi praktikai užsienyje po atrankos LAJM:
1. Paraiška (gaunama iš priimančiosios įmonės);

2. Praktikos sutartis (Learning Agreement for Internship);
3. Finansinė sutartis;
4. Viza (jeigu vykstama į ne ES šalis).

Atrankoje gali dalyvauti ir paskutinio semestro studentai vykimui į absolvento praktiką.

Studento atsiskaitymas po Erasmus+ praktikos laikotarpio:
Studentas, sugrįžęs iš užsienio institucijos, per 2 savaites Erasmus+ programos koordinatoriui privalo pateikti:
1. Dokumentą, patvirtinantį praktikos užsienyje laikotarpį (pažymėjimą ant priimančios institucijos firminio blanko su priimančios institucijos įstaigos parašu, patvirtinantį praktikos tikslą ir trukmę);
2. Akademinę pažymą (Transcript of Records);
3. Laisvos formos ataskaitą, kuri bus talpinama LAJM interneto svetainėje.

Erasmus+ programos koordinatorė:

Tatjana Lysenko
Tel nr.: +370 46 466 206,
Email: t.lysenko@lajm.lt