Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Personalui

STUDIJOS | Erasmus+ programa | Personalui

LAJM PERSONALO DARBUOTOJŲ MOBILUMAS

Kviečiame užpildyti anketą dalyvauti Erasmus+ programoje. Tai 2021–2027 m. Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa (toliau – Erasmus+), prisidedanti prie piliečių asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Kokybiškas ir įtraukus švietimas ir mokymas, taip pat savaiminis ir neformalusis mokymasis padeda tiek jaunimui, tiek kitų amžiaus grupių dalyviams įgyti prasmingam dalyvavimui demokratinės visuomenės gyvenime, kultūrų tarpusavio supratimui ir sėkmingam patekimui į darbo rinką reikalingą kvalifikaciją ir įgūdžius. Daugiausia dėmesio skiriama kokybiniam poveikiui, prisidedant prie įtraukesnės ir darnesnės, žalesnės ir skaitmeniniam pasauliui pasirengusios visuomenės kūrimo.
COVID-19 pandemija parodė, kad galimybė mokytis yra kaip niekad svarbi užtikrinant greitą ekonomikos atsigavimą ir kartu skatinant lygias galimybes visiems. Erasmus+ mobilumo įgyvendinimą LAJM koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius. Atranka vykdoma pagal LAJM patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką (šiuo metu atnaujinama).
Dėstymo vizito trukmė - nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, tačiau atsižvelgiant į LAJM skiriamą finansavimą, rekomenduojama vizito trukmė - iki 1 savaitės.
 
 

Dotacija darbuotojams

Darbuotojų mobilumo finansavimo taisyklės yra vienodos nepriklausomai nuo vizito pobūdžio. Dotacija padeda padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas dėstymo ar mokymo užsienyje laikotarpiu. Mobilumo veikloje leidžiama dalyvauti ir nulinę dotaciją gaunantiems darbuotojams.

Dėstytojai ir administracijos darbuotojai gali teikti paraiškas dalyvavimui šiose mobilumo veiklose:

  • Erasmus+ mobilumas dėstymui;
  • Erasmus+ mobilumas mokymuisi;

Administracijos arba kito neakademinio personalo judumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais programos šalyse. Darbuotojai gali dalyvauti seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose ir kt.

Reikalingi dokumentai atrankai:

Erasmus+ dokumentų formos:

ATSISKAITYMAS UŽ ERASMUS+ DĖSTYMO / MOKYMOSI VIZITO DOTACIJĄ

Dėstytojas ar administracijos darbuotojas, sugrįžęs iš dėstymo/mokymosi vizito, per 3 darbo diena Tarptautinių ryšių skyriui pateikia pažymėjimą su priimančiosios institucijos parašu ir antspaudu, patvirtinančiais vizito tikslą ir trukmę, bei per 30 dienų užpildo ir pateikia ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey).

Kontaktai:

 Tatjana Lysenko
 Erasmus+ programos koordinatorė
 Tel: +370 46 466 206
 Email: t.lysenko@lajm.lt