Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Atviroji prieiga

STUDIJOS | LAJM BIBLIOTEKA | Atviroji prieiga

 
Atviroji prieiga (angl. Open Accesstai nemokama interneto prieiga prie publikuotų pasaulinių mokslo informacijos išteklių. 
Atvirosios prieigos tikslas – suteikti visuotinę prieigą prie mokslo publikacijų, tyrimų duomenų ir kitos publikuotos bei nepublikuotos kokybiškos recenzuotos mokslo tyrimų medžiagos, laikantis skaidrumo, nustatytų tarptautinių leidybos standartų bei autorių teisių reikalavimų.
 
 Atvirosios prieigos el. ištekliai:
 
Directory of Open Access Journals (atviros prieigos moksliniai žurnalai)
Directory of Open Access Books (atviros prieigos knygos)
EBSCO eBooks Open Access Monograph Collection (atviros prieigos, universitetų leidžiamų, įvairių mokslo sričių monografijų kolekcija, kurios prieiga per EBSCOhost platformą)
EBSCO Open Dissertations (įvairių užsienio šalių disertacijos)
ELSEVIER (įvairių mokslo sričių atvirosios prieigos žurnalai)
Google Scholar (mokslinės informacijos paieškos sistema)
Google Books (elektroninės atvirosios ir ribotos prieigos knygos)
Google Patents (patentų paieškos sistema)
IMO (International Maritime Organization)
KTU Open Journal Systems (mokslo žurnalai)
MRUNI ebooks (MRU elektroninių knygų portalas)
MRUNI Research Journals (mokslo žurnalai)
OpenDOAR (atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras)
Open Science (įvairių mokslo sričių el. knygos ir žurnalai)
Oxford Open (Oksfordo universiteto atvirosios prieigos žurnalai) 
ROAR (atvirosios prieigos knygų, straipsnių, magistro darbų, disertacijų ir kitų šaltinių duomenų bazių registras)
Sage Open (Sage Publishing leidyklos atvirosios prieigos žurnalai)
Scientific Research (įvairių mokslo sričių atvirosios prieigos žurnalai)
VILNIUS TECH (mokslo žurnalai)