Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Praktika

STUDIJOS | Praktika

Praktika yra neatskiriama studijų proceso dalis. Jos tikslas – padėti studentams suformuoti profesinius įgūdžius ir pasirengti savarankiškai profesinei karjerai. Kiekvienas studentas privalo atlikti studijų plane numatytą praktiką.

Praktikų pobūdis ir trukmė priklauso nuo studijuojamos studijų programos >>