Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Parama neįgaliesiems

STUDIJOS | Stipendijos ir parama | Parama neįgaliesiems

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu), nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokykloseir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. 

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės >>>

Neįgalusis, norintis gauti finansinę pagalbą, per 10 dienų nuo studijų metų pradžios Studijų skyriui (I. Kanto 7, 121 kab.) pateikia:

  1. prašymą suteikti finansinę pagalbą >>>
  2. neįgaliojo pažymėjimą.

Taip pat nuo 2012 m. pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“. 

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad keičiasi tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose prašymų pateikimo tvarka nuo 2017 m. sausio 1 dienos.

Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, prašymą teikia elektroniniu būdu, jungiantis prie Fondo interneto svetainės  http://vsf.lrv.lt/lt/ ir  pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia Tikslinė išmoka. Studentas nukreipiamas j Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS „PARAMA"), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo pragymo forma, kuri sistemoje pavadinta „Tiksline igmoka, 2017 m. Pavasario semestras". Pildymas pavasario semestrui — nuo vasario 1 d. iki kovo 16 dienos. 

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta nuo einamųjų metų balandndžio 1 d. iki rugpjūčio 31 dienos. Papildomų priemimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos per IS „Parama".

Fondas, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki nustatyto pagrindinio prašymų tikslinei išmokai gauti teikimo pradžios, savo internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt/lt/ praneš apie prašymų teikimo terminų pradžią ir pabaigą, tikslinių išmokų teikimo sąlygas ir kita.

Dėl informacijos apie pagalbą neįgaliesiems kreipkitės į Studijų skyrių, 121 kab., tel.: 8 46 39 72 48