Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Studijų stipendijos

STUDIJOS | Stipendijos ir parama | Studijų stipendijos

Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Norint pretenduoti į studijų stipendiją, pildant prašymą per LAMA BPO sistemą stoti į pirmą kursą, būtina studijų finansavimo pobūdį rinktis valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą savo ar kitoje aukštojoje mokykloje.

Plačiau apie studijų stipendijas >>> , jų skyrimą, administravimą ir mokėjimą >>> 

 

Dėl informacijos apie studijų stipendijas kreipkitės į Studijų skyrių, 121 kab.