Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Socialinės stipendijos

STUDIJOS | Stipendijos ir parama | Socialinės stipendijos

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

  • neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatas  >>>
  • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
  • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Plačiau apie socialines stipendijas>>>

Dėl informacijos apie socialines stipendijas kreipkitės į Studijų skyrių, 121 kab.