Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Studijų kainos

STUDIJOS | Studijų kainos ir įmokos

Studijų kainos įstojusiems pagal studijų programas 2021/2022 s.m. >>>

 Asmenys, mokantys pilną studijų kainą,  už rudens semestrą turi sumokėti iki rugsėjo 30 d., už pavasario semestrą - iki vasario 15 d.,

Mokėjimo kvitą nuolatinių studijų studentai turi  pristatyti į studijų programą kuruojančią katedrą, o ištęstinių stusijų studentai - į studijų skyrių.

Studijų kainos mokėjimo kvito užpildymo rekvizitai:

  • gavėjas – Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla,
  • mokesčio pavadinimas – mokestis už studijas
  • mokėtojo kodo skiltyje įrašomas studento asmens kodas,
  • mokėjimo paskirties skiltyje nurodoma studento vardas, pavardė,
  • gavėjo bankas AB „Swedbank“
  • kodas kodas 73000,                                                                            
  • sąskaitos Nr. LT707300010038204477,

arba:

  • gavėjo bankas AB „SEB“,
  • kodas 70440, 
  • sąskaitos Nr. LT207044060000645273.