JŪRININKAMS | Informacija jūrininkams

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje Jūrininkų mokymo centre organizuojami kursai pagal 30 pilno ir 10 pakartotinio mokymo kursų programas, organizuojami kompetencijos įvertinimo egzaminai eiliniams ir vadovaujančios sudėties jūrininkams, grupinės konsultacijos eilinės sudėties jūrininkams.

Programos parengtos pagal 1978 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (angl. STCW) su pakeitimais, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB ir 2012/35/ES dėl minimalaus jūrininkų rengimo su paskutiniais pakeitimais, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (aktuali redakcija) reikalavimus.

Programos parengtos ir atnaujinamos pagal Tarptautinės jūrų organizacijos (angl. IMO) pavyzdines programas ir akredituojamos bei suderinamos su Lietuvos saugios laivybos administracija.

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje organizuojamų kursų sąrašas >>>

 Su jūrinio laipsnio diplomų, globalinės jūrų avarinio ryšio saugumo sistemos radijo ryšio operatoriaus diplomų, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimų, šių dokumentų išdavimo ir pripažinimo patvirtinimų ir specialiųjų liudijimų išdavimo jūrininkams taisyklėmos galite susipažinti šiame internetiniame puslapyje:

https://ltsa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vandens-transportas/juru-transportas

Kursai organizuojami naujai įrengtuose ir atnaujintuose treniruokliuose, moderniose auditorijose ir laboratorijose, kuriose naudojama naujausia praktiniam mokymui skirta įranga (http://www.lajm.lt/lt/studiju-meaterialieji-istekliai).

Mokymo įstaigoje kursai yra vykdomi dvejopai. Vieni kursai yra vykdomi kiekvieną savaitę pagal patvirtintą tvarkaraštį (http://www.lajm.lt/lt/studijos/kursu-sarasas.html), kiti - tuomet, kai surenkama klausytojų grupė. Grupės renkamos nuolat.

Kursų klausytojams siūlome:

  • bibliotekoje naudotis mokymo(si) procesui reikalinga literatūra;
  • pertraukų metu pasivaišinti karšto gėrimo puodeliu, peržiūrėti dienos spaudą ir pabendrauti su kolegomis jaukioje aplinkoje;
  • statyti automobilius LAJM vidiniame kieme.

Kursų klausytojams, atvykusiems iš kitų miestų, siūlomas apgyvendinimas LAJM bendrabutyje, adresu Karklų g. 2/8.  Detalesnė informacija apie apgyvendinimą tel.:+370 46 410 242.

Aukštojoje mokykloje nuo 9.00 val. iki 16.00 val. veikia bufetas, kur galima skaniai ir nebrangiai pavalgyti.

Informacija ir registracija 138 kab.:
Tel.: +370 46 397 250 (visą parą su atsakikliu), 
+370 46 397 261 ir +370 618 19890 (nuo 08.00 iki 17.00)

El. paštas: info@lajm.lt; kursai@lajm.lt