Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Informacija motorinių pramoginių laivų laivavedžiams

JMC KURSAI | Informacija motorinių pramoginių laivų laivavedžiams

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių kursai

Vykdomi mokymai laivavedžiams, siekiantiems įgyti nacionalinį arba tarptautinį motorinio pramoginio laivo be variklio galios apribojimų laivavedžio kvalifikacijos liudijimą. Šiuos kursus gali lankyti asmenys sulaukę 18 metų,

Nacionalinis laivavedžio kvalifikacijos liudijimas suteikia teisę valdyti motorinį pramoginį laivą be variklių galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros (12 jūrmylių nuo kranto) ribose. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus išduodamas tik Lietuvos teritorijoje galiojantis laivavedžio pažymėjimas.

Tarptautinis laivavedžio kvalifikacijos liudijimas suteikia teisę valdyti motorinį pramoginį laivą be variklių galios apribojimų. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus išduodamas vidaus ir jūrų vandenyse galiojantis laivavedžio pažymėjimas. galiojantis Europos Sąjungos šalių, Baltarusijos, Norvegijos, Pietų Afrikos Respublikos, Jungtinės Karalystės ir Ukrainos vandenyse.
 
Mokymai vykdomi mišriu būdu:
1. Teoriniams mokymams pagal lankstų grafiką formuojamos dieninės ir vakarinės klausytojų grupės.
2. Praktinis motorinio pramoginio laivo valdymas atliekamas LAJM daugiafunkciniame navigaciniame treniruoklyje ir mokomuoju laivu „Lyra“.

Asmenims, savarankiškai pasiruošusiems ir eksternu išlaikiusiems teorijos egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje, siūlome atlikti praktinį motorinio pramoginio laivo valdymą (12 valandų, 6 dienos) LAJM navigaciniame treniruoklyje ir mokomajame laive.

Kaina 320 EUR.                                              Registracija į kursus.

Visos programos patvirtintos Lietuvos transporto saugos administracijos.

Motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kursai:

* Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose, rengimo mokymo programa (nacionalinis liudijimas).

Trukmė - 68 val.         Kaina 450 EUR.            Registracija į kursus.

* Asmenų, siekiančių įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, rengimo mokymo programa (tarptautinis liudijimas).

Trukmė - 140 val.        Kaina 590 EUR.           Registracija į kursus.

* Laivavedžių, kuriems suteikta teisė valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų keliuose ir teritorinės jūros ribose ir kurie siekia įgyti teisę valdyti motorinius pramoginius laivus be variklio galios apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse, kvalifikacijos tobulinimo programa (iš nacionalinio į tarptautinį).

Trukmė - 70 val.         Kaina 320 EUR.            Registracija į kursus.

BENDRA INFORMACIJA