class="pagesmalltextarea" id="id_pagedata"> LAJM - Kursų sąrašas class="pagesmalltextarea" id="metadata">

JŪRININKAMS | Kursų sąrašas

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje organizuojamų kursų ir paslaugų sąrašas>>>

 Mokymo įstaigoje kursai yra vykdomi dvejopai. Vieni kursai yra vykdomi kiekvieną savaitę pagal patvirtintą tvarkaraštį, kiti - tuomet, kai surenkama klausytojų grupė. Grupės renkamos nuolat.

Suplanuotų kursų artimiausias datas galite sužinoti LAJM tinklapio skiltyje Jūrininkams/Kursų datos (ši skiltis atnaujinama kasdien):

http://www.lajm.lt/lt/jurininkams/Kursu-datos.html  

 

Kursai, vykstantys kiekvieną savaitę pagal tvarkaraštį:

"Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės, STCW skyrius A-VI/1, 1-4, pakartotinio  kurso pradžia nuo kiekvieno  pirmadienio. Registracijos pradžia nuo 08:00 val., mokymų pradžia nuo 08:30 val.  

"Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis), STCW skyrius A-VI/2-1, pakartotinio kurso pradžia nuo kiekvieno trečiadienio. Registracijos pradžia nuo 08:00 val., mokymų pradžia nuo 08:30 val.  

"Specialaus gaisrų gesinimo", STCW skyrius A-VI/3, pakartotinio  kurso pradžia nuo kiekvieno ketvirtadienio. Registracijos pradžia nuo 12:45 val., mokymų pradžia nuo 13:00 val.    

Asmuo, pageidaujantis lankyti kursus pagal pakartotiną mokymo programą, privalo pateikti  seną liudjimą. Grupę sudaro ne mažiau 2 klausytojų. Registracija 138 kab.

Papildoma informacija suteikiama:

Tel.: +370 46 397 250 (visą parą su atsakikliu), 
+370 46 397 261, +370 46 397 242 ir +370 618 19890 (nuo 08.00 iki 17.00)

El. paštas: info@lajm.lt; kursai@lajm.lt