JŪRININKAMS | Skiriamieji ženklai

LAJM IŠDUODAMI SKIRIAMIEJI ŽENKLAI KAPITONAMS BEI VYR. MECHANIKAMS

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla išduoda specialiuosius skiriamuosius ženklus kapitonams laivų, kurių BT 500 ir daugiau bei vyr. mechanikams laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau.

Išdavimo tvarka >>>
Specialiojo ženklo kaina - 30 eurų. Vienam asmeniui išduodami ne daugiau kaip 2 ženklai.
Duomenys apmokėjimui >>>.
Prašymas skiriamųjų ženklų išdavimui: kapitono skiriamajam ženklui >>>, vyr. mechaniko skiriamajam ženklui >>>.

Prašymai ir apmokėjimo kvitas pateikiami LAJM Karjeros ir komunikacijos skyriuje 209 kab.