rows="6" class="pagesmalltextarea" id="id_pagedata"> LAJM - Laivo jėgainės pratybų auditorija

MATERIALIEJI IŠTEKLIAI | Laivo jėgainės pratybų auditorija

Pratybos vyksta 129 auditorijoje, kurioje yra įrengta 12 darbo vietų, simuliuojančių dėstytojo užduotis. Atlikdami užduotis studentai sprendžia įvairias problemines laivo jėgainėje susidarančias situacijas.

Pratybų auditorija yra skirta tiek laivų energetinių įrenginių, tiek ir jūrų laivavedybos studijų programų studentams.