Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Karjera JL

STUDIJUOK LAJM | JŪRŲ LAIVAVEDYBA | KARJERA

 

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įgyta ir tarptautinėje darbo rinkoje pripažįstama laivavedžio profesinė kvalifikacija užtikrina beveik neribotas
įsidarbinimo galimybes
tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio laivyne.

Portalo Karjera.lt duomenimis, 2018 m. LAJM baigusių technologijų krypties
absolventų, įsidarbinusių pagal profesiją, vidutinis atlyginimas Lietuvoje
yra vienas didžiausių

Jūrų laivavedybos studijų programos absolventai karjerą pradeda nuo budinčio
kapitono 
padėjėjo. O laivo kapitonu tampama apytikriai per 7-10 metų po
pirmosios pakopos studijų baigimo.

 

Baigę Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM), LAJM absolventai gali siekti karjeros tarnaudami Lietuvos Karinėse jūrų pajėgose.

Įgyta profesinė kvalifikacija sudaro galimybes dirbti ne tik laivavedžio pareigose laive,
tačiau taip pat ir vietos ar tarptautinėse kompanijose.

Laivavedžio karjeros perspektyva krante taip pat yra pakankamai plati-
tai gamybos, uosto technologijų, jūrų pramonės, laivų statybos  ir remonto
bei pan. įmonėse, teikiančiose jūrų transporto sektoriui reikalingas paslaugas. 

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedyba