Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Praktika JTLT

STUDIJUOK LAJM | JŪRŲ TRANSPORTO LOGISTIKOS TECHNOLOGIJOS | PRAKTIKA

Jūrų transporto logistikos technologijų praktika yra sudėtinė studijų programos "Jūrų transporto logistikos technologijos" studijų dalis

Jūrų transporto logistikos technologijų praktika atliekama du kartus:

1 kurso pabaigoje ir 3-iame kurse paskutinio semestro metu:

  • pirmame kurse atliekama pažintinė jūrų transporto ir uosto technologijų praktika;
  • paskutiniame kurse atliekama jūrų transporto  arba intermodalinio transporto (pasirinktinai) logistikos technologijų baigiamoji  profesinės veiklos praktika. 

 

Jūrų transporto logistikos technologijų studijų programoje numatytos
praktikos trukmė yra 4 mėnesiai.

 

Jūrų transporto logistikos technologijų praktikos vieta: laivybos, jūrų krovos, jūrų sektoriaus logistikos, transporto, krovinių ekspedijavimo, laivų ir laivybos linijų agentavimo ar kitose giminingos veiklos įmonėse jūrų sektoriuje ar su šio sektoriaus veikla susijusiose įmonėse. Daugelį praktikos vietų galima rasti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto internetinėje įmonių duomenų bazėje >>

 Praktikos metu surinkta informacija, sukaupti duomenys ir įgytos žinios yra panaudojami rengiant baigiamąjį bakalauro darbą. 

 Praktikos vieta paprastai tampa ir darbo vieta - ją padeda užsitikrinti geros rekomendacijos iš praktikos vietos vadovo bei praktikos metu įgyti profesiniai pasiekimai.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos