Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - JTLT-studijos

STUDIJUOK LAJM | JŪRŲ TRANSPORTO LOGISTIKOS TECHNOLOGIJOS | STUDIJOS

 

Jūrų transporto logistikos technologijų studijos vyksta Klaipėdoje! 
Praktiką galima atlikti bet kurioje su jūrų transportu logistika susijusiose įmonėje!

 

Studijų programa akredituota iki 2015-08-31 SKVC direktoriaus 2012-05-09 įsakymu
Nr. SV6-19, tačiau atsižvelgiant į LAJM vykdomų tos pačios krypties programų akreditavimą,
akreditavimas pratęstas iki 2020 m.>>Studijų trukmė 3 metai.

 

Studijos vykdomos:

 • pagal dieninio tvarkaraščio formą;
 • pagal sesijinio tvakraraščio formą
  (paskaitos vyksta kas dvi savaites penktadieniais ir šeštadieniais)
 • pagal nuotolinio tvarkaraščio formą
  (paskaitos  vyksta virtualioje studijų aplinkoje vaizdo konferencijų metu,
  atsiskaitymai vyksta pagal tvarkaraštį savaitgaliais).

 

Pagrindiniai dalykai:

 • bendrųjų dalykų blokas: taikomoji matematika, jūrų verslo valdymo pagrindai,
  užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų, ispanų) ir kt.
 • specialybės pagrindų dalykų blokas: logistikos IT, kompiuterinė inžinerinė grafika,
  mechatronikos pagrindai, elektronikos ir automatikos pagrindai,
  civilinė ir darbo sauga, ir kt.;
 • specialybės dalykų blokas: krovos darbų technologijos, krovinių logistikos
  technologijos, sandėliavimo ir atsargų logistikos technologijos, intermodalinės
  logistikos technologijos, tarptautinės tiekimo grandinės modeliavimas ir kt.;
 • į studijų programą įtraukti asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės
  saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų,
  asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės kursai (SOLAS)
 • pažintinė jūrų transporto ir uosto technologijų bei profesinė jūrų transporto
  arba intermodalinio transporto logistikos technologijų praktika.
 • Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>
 
Papildomos galimybės:
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės
  Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM);
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
  aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą
Dėstytojai: laivybos, jūrų uosto technologijų, tarptautinės logistikos, uosto valdymo ir
jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys
profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse.

 

Dalis studijų programos dalykų vyksta nuolat modernizuojamuose realią
jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei
laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose,
kompiuterių auditorijose.

Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos