Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Karjera LEE

STUDIJUOK LAJM | LAIVŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS | KARJERA

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įgyta ir tarptautinėje darbo rinkoje pripažįstama elektromechaniko profesinė kvalifikacija užtikrina beveik neribotas įsidarbinimo galimybes tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio laivyne.

 

Portalo Karjera.lt duomenimis, 2018 m. LAJM baigusių technologijų krypties
absolventų, įsidarbinusių pagal profesiją, vidutinis atlyginimas Lietuvoje
yra vienas didžiausių, analogiškai ir jūrų inžinerijos srityje.

 

Laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijų programos absolventai pradeda dirbti elektromechaniko pareigose, o baigę Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM), LAJM absolventai gali siekti karjeros tarnaudami Lietuvos Karinėse jūrų pajėgose.

 

Įgyta profesinė kvalifikacija sudaro galimybes dirbti ne tik elektromechaniko pareigose laive,  tačiau taip pat ir vietos ar tarptautinėse kompanijose.

 

Elektromechaniko, inžinieriaus karjeros perspektyva krante taip pat yra pakankamai plati- tai gamybos, uosto technologijų, jūrų pramonės, laivų statybos  ir remonto bei pan. įmonėse, teikiančiose jūrų transporto sektoriui reikalingas paslaugas. 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas