Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LEE-studijos

STUDIJUOK LAJM | LAIVŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS | STUDIJOS

 

Laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijos vyksta Klaipėdoje! 
Praktiką galima atlikti bet kurioje pasaulio laivybos kompanijoje!

Studijų trukmė:

  • nuolatinių studijų -  3,5 metai;  
  • ištęstinių studijų - 3,5-5 metai.

Paskaitos vyksta pagal dieninio tvarkaraščio formą. 

Pagrindiniai dalykai:

  • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai:  jūrinė anglų kalba, profesinės kalbos kultūra ir akademinis raštingumas, filosofija ir etika/ sociologija/ politikos mokslų pagrindai/ Europos kultūra/ valdymo psichologija/ tarpkultūrinė komunikacija/ jūrų uostų ir laivybos raida (pasirinktinai).
  • Studijų krypties dalykai: laivo ir laivo jėgainės įranga, laivo pagalbiniai mechanizmai, laivų mašinų skyriaus resursų valdymas, laivų aukštos įtampos įranga, laivų elektros įrangos eksploatavimas, laivo jėgainių automatinės sistemos, laivų elektros ir galios perdavimo įranga, laivo navigacijos ir ryšio sistemos, laivo kompiuteriniai tinklai, darbo, elektrotechnika ir elektriniai matavimai, termodinamika, mechanika, elektros technologijos, galios elektronika, elektronikos ir automatikos įrenginiai, konstrukcinių medžiagų technologija ir medžiagotyra, žmonių saugumo ir laivo gyvybingumo užtikrinimas, vadybos ir ekonomikos pagrindai, jūrų teisė ir kt.
Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>
Papildomos galimybės:
  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės 
    Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM)>>;
  • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
    aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą

Dėstytojai: laivų elektromechanikai, jūrų inžinieriai, mechanikos inžinerijos krypties tyrėjai ir mokslininkai bei jūrininkai profesionalai, kurie savo žinias grindžia asmenine darbo jūroje patirtimi.

Dauguma dėstomų studijų programos dalykų vyksta moderniose aukštos įtampos, automatikos ir elektronikos laboratorijose, laivo jėgainės elektroniniame simuliatoriuje, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose. Studentams suteikiama galimybė virtualiai eksploatuoti skirtingo galingumo laivų variklius realiomis darbo jūroje sąlygomis.

 

 Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas


 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas


Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas