Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - LEK-studijos

STUDIJUOK LAJM | LAIVŲ ENERGETINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMAS | STUDIJOS

Laivų elektros įrenginių eksploatavimo studijos vyksta Klaipėdoje!
Praktiką galima atlikti bet kurioje pasaulio laivybos kompanijoje!

Studijų programa akredituota iki 2020-08-31 SKVC direktoriaus įsakymu
Nr. SV6-27:


Studijų trukmė 3,5 metų.

Vykdomos tik nuolatinės studijos pagal dieninio tvarkaraščio formą.

Pagrindiniai dalykai:

 • bendrųjų dalykų blokas: taikomoji matematika, fizika, transporto IT, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, pasirenkamieji socialinių mokslų dalykai ir kt.
 • specialybės pagrindų dalykų blokas: darbo, civilinė ir aplinkos sauga, jūrų teisė, elektriniai matavimai, elektronikos ir automatikos pagrindai, kompiuterių tinklai, jūrinė anglų kalba ir kt.;
 • specialybės dalykų blokas: laivų elektros ir galios perdavimo įranga, laivų aukštos įtampos tinklai, laivų jėgainių automatinės sistemos,  ir kt.;
 • į studijų programą įtraukti specializuoti kursai;
 • mokomoji gamybinė ir profesinė jūrinio plaukiojimo praktika
 • Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>
Papildomos galimybės:
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės 
  Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM)>>;
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
  aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą

Dėstytojai: laivų elektromechanikai, jūrų inžinieriai, mechanikos inžinerijos krypties tyrėjai ir mokslininkai bei jūrininkai profesionalai, kurie savo žinias grindžia asmenine darbo jūroje patirtimi.

Dalis studijų programos dalykų vyksta nuolat modernizuojamuose modernios aukštos įtampos, automatikos ir elektronikos laboratorijose, laivo jėgainės elektroniniame simuliatoriuje, kas sudaro galimybes virtualiai eksploatuoti skirtingo galingumo laivų variklius realiomis darbo jūroje sąlygomis,

Mokomoji šaltkalvystės praktika vyksta moderniose šaltkalvystės, tekinimo, suvirinimo dirbtuvėse.

Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

 

 

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas


 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų energetinių įrenginių eksploatavimas

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -laivų elektros įrenginių eksploatavimas