Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - ULF - Karjera

STUDIJUOK LAJM | UOSTO IR LAIVYBOS ĮMONIŲ FINANSAI | KARJERA

 

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje įgytas verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis sudaro galimybes dirbti tiek Lietuvos, tiek tarptautinėse uosto ir laivybos kompanijose valdant krovinių ekspedijavimo, laivų agentavimo, laivybos verslo valdymo, uosto bei  uosto priežiūrą vykdančių organizacijų finansinius išteklius, planuojant šių organizacijų veiklai reikalingus žmogiškuosius, materialiuosius ir su jais susijusius finansinius  išteklius. 

 

Klaipėdoje absolventams siūloma apie 23 tūkst. darbo vietų, kurias sukuria Klaipėdos valstybinis jūrų uostas ir jame veikiančios su jūrų transporto sektortiaus veiklomis susijusios įmonės.  O transporto ir ryšių sektoriuje Lietuvoje veikia daugiau nei 8500 bendrovių, kuriose uosto ir laivybos įmonių finansų studijų programos absolventai gali rasti darbo vietą. 

 

Baigus uosto ir laivybos įmonių finansų studijų programą, įgytas  išsilavinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių sudaro galimybes siekti tokių darbo pozicijų:

 

Praktikoje uosto ir laivybos įmonių finansų studijų programos absolventai dirba tokiose pareigose, kaip buhalteris, ekonomistas, finansų analitikas, auditorius, mokesčių administratorius, muitinės tarpininkas,  ir pan. uoste viekiančiose jūrų transporto sektoriaus įmonėse.

 

Baigę Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus  (JKVM), LAJM absolventai gali siekti karjeros tarnaudami Lietuvos Karinėse jūrų pajėgose.

 

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - uosto ir laivybos įmonių finansai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - uosto ir laivybos įmonių finansai