STUDIJUOK LAJM | UOSTO IR LAIVYBOS ĮMONIŲ FINANSAI | KONKURSINIS BALAS

Kokį egzaminą pasirinkti?

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedyba

Renkantis technologijų mokslų krypties studijų programą "Jūrų laivavedybą"  konkursinį balą sudaro
tokie brandos egzaminų (atestato dalykų) įvertinimai ir svoris:

 • Matematika (0,4);
 • Informacinės technologijos, istorija arba geografija (0,2);
 • Lietuvių kalba ir literatūra (0,2);
 • Trečiasis dalykas, nesutampantis su aukščiau išvardintais dalykais (0,2) (skaityti daugiau>>)

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas

Kokias sąlygas reikia išpildyti finansavimui gauti?

Pretenduojant studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje reikia atitikti tokius kriterijus:

 • būti išlaikius tris valstybinius egzaminus:
  • išlaikyti valstybinius lietuvių kalbos, užsienio kalbos ir matematikos brandos egzaminus
  • išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 25
 • turėti ne mažesnį nei 6 vidurkį, apskaičiuotą iš geriausiai įvertintų vidurinio ugdymo programos 
  dalykų (skaityti daugiau>>).

Pretenduojant studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje reikia atitikti tokius kriterijus:

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - uosto ir laivybos įmonių finansai
 • turėti ne mažesnį nei Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintą konkursinį
  stojamąjį balą (skaityti daugiau>>) 
 • būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą  .