Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - ULF-studijos

STUDIJUOK LAJM | UOSTO IR LAIVYBOS ĮMONIŲ FINANSAI | STUDIJOS

Uosto ir laivybos įmonių finansų studijos vyksta Klaipėdoje! 
Praktiką galima atlikti bet kurioje su jūrų transportu logistika susijusiose įmonėje!

Studijų programa akredituota iki 2023-08-31 SKVC direktoriaus 2017-04-05 įsakymu 

Nr. SV6-10 (studijų kokybės vertinimo centro tarptautinės ekspertų komisijos vertinimo išvados)

Pažangos ataskaita

Studijų trukmė 3 metai.

Studijos vykdomos:

 • pagal dieninio tvarkaraščio formą;
 • pagal sesijinio tvakraraščio formą
  (paskaitos vyksta kas dvi savaites penktadieniais ir šeštadieniais)
 • pagal nuotolinio tvarkaraščio formą
  (paskaitos  vyksta virtualioje studijų aplinkoje vaizdo konferencijų metu,
  atsiskaitymai vyksta pagal tvarkaraštį savaitgaliais).
Pagrindiniai dalykai:
 • bendrųjų dalykų blokas: taikomoji matematika, laivo sandara ir įranga, jūrų uostų ir laivybos istorija, tarptautinė prekyba, transporto sistemų geografija, informacinės sistemos, užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų, ispanų),  ir kt.
 • specialybės pagrindų dalykų blokas: ekonomikos teorija, finansų teorija, ekonominės statistika
  civilinė ir darbo sauga, muitinės procedūros ir ekspedijavimas, taikomųjų tyrimų metodologija, uosto ir laivybos valdymo pagrindai, verslo valdymo pagrindai ir kt.;
 • specialybės dalykų blokas: mokesčių teisė, apskaitos pagrindai, finansinė apskaita, finansinė veiklos analizė, užsienio prekybso tarifinis reguliavimas arba mokesčiai iur tarptautiniai atsiskaitymai, buhalterinės apskaitos kompetencijos egzaminas (gaunams sertifikatas), komercinė jūrų teisė, jūrų sektoriaus finansų valdymas   ir kt.;
 • kompiuterizuotos apskaitos mokomoji praktika, baigiamoji muitų mokesčių  arba mokesčių ir tarptautinių atsiskaitymų profesinės veiklos praktika
 • Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>

Papildomos galimybės:

 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės
  Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (JKVM)>>;
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
  aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą
Dėstytojai: jūrų ekonomikos, mokesčių, laivybos ir uosto valdymo srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse bei finansinėse institucijose.

Dalis studijų programos dalykų vyksta nuolat modernizuojamuose realią
jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei
laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose,
kompiuterių auditorijose.

Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - uosto ir laivybos įmonių finansai

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - uosto ir laivybos įmonių finansai

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - uosto ir laivybos įmonių finansai