Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Stojamasis Balas ULV

STUDIJUOK LAJM | UOSTO IR LAIVYBOS VALDYMAS | KONKURSINIS BALAS

Kokį egzaminą pasirinkti?

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - laivavedybaRenkantis verslo ir viešosios vadybos krypties studijų programą "Uosto ir laivybos valdymas"  konkursinį balą sudaro tokie brandos egzaminų (atestato dalykų) arba metinių pažymių įvertinimai ir svoris:

  • Matematika (0,4) (tik egzaminas)
  • istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba (0,2);
  • Trečias dalykas, nesutampantis su aukščiau išvardintais dalykais (0,2)
  • Lietuvių kalba ir literatūra (0,2);
 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos

Kokias sąlygas reikia išpildyti valstybės finansuojamai studijų vietai gauti?

Pretenduojant studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje reikia atitikti tokius kriterijus:

  • būti išlaikius tris valstybinius egzaminus - lietuvių kalbos, matematikos ir stojančiojo laisvai pasirinktą;
  • penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 6 (skaityti daugiau >>>).

 

Į valstybės finansuojamas studijų vietas gali būti priimti asmenys, kurių konkursinis balas yra ne žemesnis nei 4,3

 Pretenduojant studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje reikia atitikti tokius kriterijus:

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - jūrų transporto logistikos technologijos
  • būti išlaikius vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2018 m. ir vėliau;
  •  turėti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kai vidurinis išsilavinimas įgytas 2017 m. ir anksčiau.
  • mažiausias konkursinis balas - 1,0.