Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - ULV-studijos

STUDIJUOK LAJM | UOSTO IR LAIVYBOS VALDYMAS | STUDIJOS

Uosto ir laivybos valdymo studijos vyksta Klaipėdoje!
Praktiką galima atlikti bet kurioje su jūrų uosto veikla susijusiose verslo įmonėje bei jūrų uosto direkcijoje!

Studijų trukmė:

 • nuolatinių studijų -  3 metai, (studijų programa vykdoma lietuvių, anglų, rusų k.). 

Galimos šios paskaitų tvarkaraščio formą:

dieninė - paskaitos vyksta kiekvieną darbo dieną;

sesijinė - paskaitos vyskta kas antrą penktadienį, šeštadienį.

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas

Pagrindiniai dalykai:
 • Bendrojo koleginio lavinimo dalykai: 
  Taikomoji matematika ir programavimas, Profesinės kalbos kultūra ir retorika, Filosofija; Politikos mokslų pagrindai; Sociologija; Europos kultūra (pasirenkamieji).
  Antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių, ispanų)

 • Studijų krypties dalykai: jūrų uostų ir laivybos raida (anglų kalba), Uosto ir laivybos valdymo pagrindai (anglų kalba), Jūrų verslo valdymas ir organizacinė komunikacija (anglų kalba), Ekonomikos teorija, Informacinės technologijos ir sistemos, Vadybos teorija,Logistikos pagrindai, Duomenų analitikos pagrindai, Jūrų uosto terminalai ir operacijos ir kt.;
Specializacija: Jūrų verslo valdymas:
 • Specializacijos dalykai: Valdymo psichologija; Tarpkultūrinė komunikacija; Saviugda ir profesinis tobulėjimas; Dėmesingumo (Mindfulness) praktikavimo pagrindai; Psichologinio  atsparumo valdymas (pasirenkamieji), Komercinė jūrų teisė ir kt.

Specializacija: Jūrų verslo finansų valdymas:

 • Specializacijos dalykai: Mokesčių teisė, Finansinė apskaita,  Kompiuterizuotos apskaitos mokomoji praktika, Verslo etika; Etikos pagrindai; Buhalterio etika; Kritinio mąstymo pagrindai (pasirenkamieji), Tarptautiniai atsiskaitymai,
  Finansinė veiklos analizė, Finansų technologijos ir valdymas  
Daugiau informacijos AIKOS sistemoje>>

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas

Papildomos galimybės:
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima lankyti Lietuvos kariuomenės
  Karinių jūrų pajėgų organizuojamus Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)>>;
 • pareiškus norą ir praėjus atrankos procedūrą galima studijuoti užsienio partnerių
  aukštosiose mokyklose pagal Erasmus+ programą
Dėstytojai: laivybos, jūrų uosto technologijų, uosto valdymo ir jūrų ekonomikos srities tyrėjai, mokslininkai bei praktikai, savo žinias grindžiantys profesinės veiklos patirtimi uosto įmonėse.

Dalis studijų programos dalykų vyksta  realią jūrų uosto krovos terminalų veiklą ir Klaipėdos uosto krovinių bei laivų informacines sistemas imituojančiuose elektroniniuose treniruokliuose, kompiuterizuoto mokymo  auditorijose.


Yra galimybė gyventi moderniame LAJM bendrabutyje >>

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -uosto ir laivybos valdymas