Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2021 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2021 m. archyvas

Studijų organizavimas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje studijos 2021–2022 m. m. rudens semestre (rugsėjo – spalio mėnesiais) yra organizuojamos kontaktiniu būdu.

Kontaktiniu būdu vykdomose studijų veiklose galės dalyvauti tik asmenys, atitinkantys vieną iš reikalavimų, nustatytų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“:
1. asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;
2. asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:
2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas) arba
2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi antiS, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina;
3. asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą.

Studentams, neatitinkantiems nė vieno iš nurodytų reikalavimų – studijų paskaitų medžiaga bus įkeliama į nuotolinių studijų aplinką Classroom, nenaudojamos vaizdo transliavimo platformos paskaitų metu. Dėstytojas neprivalo užtikrinti nuotoliniu būdu studijų dalyką studijuojančio studento visapusiško įtraukimo į studijų procesą. Nedalyvavimas paskaitose nebus laikomas pateisinama priežastimi neatlikti studijų procese numatytų užduočių.

Studentas, atvykstantis į LAJM, su savimi turi turėti galimybių pasą, ES Skaitmeninį COVID (skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga) pažymėjimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį asmens atitiktį nurodytiems kriterijams, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Paskaitos vyks tvarkaraštyje nurodytu laiku. 2021–2022 m. m. rudens semestro studijų tvarkaraščius jau galima peržiūrėti LAJM e-studijų aplinkoje. Pirmo kurso studentai tvarkaraščius pamatyti galės nuo rugsėjo 2 d.
 
Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus epidemiologinei situacijai ir LR Vyriausybės nurodymams, galimi studijų organizavimo pakeitimai.