Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2021 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2021 m. archyvas

Gautas finansavimas LAJM projektui „Jūrinių mazgų ABC“

Vadovaujantis Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. AD1-282 „Dėl savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo 2021 m. kultūros ir meno sričių (bendruomeniškumą skatinančių, istorinės atminties, paveldo ir etninės kultūros, jūrinės kultūros ir edukacijos, kultūros edukacijos, kultūros ir kūrybinių industrijų plėtros, kino sklaidos, menininkų rezidencijų, scenos menų, vizualiųjų menų ir dizaino) projektams iš dalies finansuoti“ Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos teiktam projektui „Jūrinių mazgų ABC“ buvo skirtas dalinis finansavimas.

Projektas skirtas populiarinti jūrinę kultūrą ir plėtoti jūrinę edukaciją pasitelkiant vieną įdomiausių ir praktiškų jūrinės kultūros ir jūreivystės atributų - jūrinius mazgus. Projekto metu bus kaupiama ir sisteminama informacija apie jūrų mazgų istoriją, atskleidžiant jūrinių mazgų įvairovę, pateikiami ir paaiškinami jūrinių mazgų rišimo būdai ir jūrinių mazgų pritaikymas ne tik jūreivystėje, bet ir kasdienėje veikloje.

Projekto rezultatas - tai pažintinė mokomoji knyga, kuri numatoma išleisti elektronine forma. Leidinys unikalus mazgų rišimo technikos vizualizavimu: elektroniniame leidinyje integruoti filmuoti vaizdo objektai, integruoti interaktyvus elementai.
Toks leidinys ir veikla būtų naudinga interaktyvi pažintinė mokomoji ir laisvalaikio priemonė įvairaus amžiaus, išsilavinimo, pomėgių bei patirties asmenims: ir vaikams, ir suaugusiems, ir pradedantiesiems jūrininkams, ir buriuotojams, ir tiesiog norintiems įdomiai praleisti laisvalaikį, praturtinant žinias apie jūrinę kultūrą, tradicijas ir įgyjant naujų potyrių bei įgūdžių.
 
Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė