Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su ISCID-CO Tarptautine verslo mokykla iš Diukerko.
Dekanas Erik Vernier organizuojamo renginio metu pristatė pranešimą „Money laundering: situation, evolution and cyberspace“ apie naujausias kovos su pinigų plovimu tendencijas finansų sektoriuje.Pristatytos svarbiausios žinios iš ekspertų, kurie pasidalino ir gerosiomis įmonių praktikomis. Partneriai susitarė plėtoti bendradarbiavimą jūrinio sektoriaus kontekste.