Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Virtualus seminaras „Frankofonija jūrų sektoriuje: studijos, mokslas, industrija“

Kovo 22 d. - tarptautinė Frankofonijos diena, todėl visą kovo mėnesį pasaulyje vyko renginiai šiai dienai pažymėti.
LAJM kovo 25 d. kvietė į virtualų seminarą „Frankofonija jūrų sektoriuje: studijos, mokslas, industrija / Francophonie maritime: études, sciences, industrie“.
Seminaro įrašas 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) nuo 2014 m. bendradarbiauja su Le Havro Normandijos universitetu ir šio universiteto Jūrų uostų tyrimų laboratorija Devport. Laboratorijai Devport vadovauja dr. Arnaud Serry, kuris yra Lietuvos garbės konsulas Normandijoje.
Bendradarbiavimas išsivystė į Prancūzijos Vyriausybės remiamo SEFACIL fondo tarptautinių konferencijų organizavimą, mokslinius tyrimus, naujų partnerysčių plėtrą. Nuo 2022 m. pradėta bendradarbiauti ir su Prancūzijos prekybos rūmais Lietuvoje bei Diunkerko Verslo aukštąja mokykla.
 
Programa:
LAJM ir Le Havro Normandijos universiteto bendradarbiavimo istorija | Rima Mickienė, LAJM direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai
Baltijos jūros uostų tyrimų apžvalga | dr. Arnaud Serry, Le Havro Normandijos universiteto asocijuotas profesorius, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Normandijoje
SEFACIL fondo paramos veiklos rezultatai Lietuvoje ir pasaulyje | Yann Alix, fondo SEFACIL vadovas
Prancūzijos ir Lietuvos verslo bei mokslo partnerystės plėtra | Anthony Poullain, Prancūzijos prekybos rūmų Lietuvoje viceprezidentas, UAB ,,Cargo stream“ prezidentas
Prancūzijos ir Lietuvos jūrų kroviniai (numatoma) | Algis Latakas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius
 
________________________________________________
 
Since 2014, the Lithuanian Maritime Academy (LMA) has been cooperating with the Normandy University of Le Havre and its seaport research laboratory Devport. The Devport laboratory is headed by Dr Arnaud Serry, who is the Honorary Consul of Lithuania in Normandy.
The cooperation has evolved into the organisation of international conferences, research and the development of new partnerships, supported by the French Government's SEFACIL Foundation. Since 2022, cooperation has also started with the French Chamber of Commerce in Lithuania and the Dunkirk Business School.
 
Programme:
Rima Mickienė, Deputy Director for Academic Activities, LMA.
Dr. Arnaud Serry, Associate Professor, University of Le Havre Normandy, Honorary Consul of the Republic of Lithuania in Normandy.
Results of the SEFACIL Foundation's support activities in Lithuania and worldwide. Yann Alix, Head of the SEFACIL Foundation.
Development of business and scientific partnership between France and Lithuania. Anthony Poullain, Vice President of the French Chamber of Commerce in Lithuania, President of UAB "Cargo stream".
France-Lithuania sea freight (expected). Algis Latakas, General Director of Klaipėda State Seaport Authority.