Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - NAUJIENOS

APIE LAJM | NAUJIENOS

Pirmasis projekto MARS-NET partnerių susitikimas

Kovo 21-23 dienomis R. Mickienė ir E. Valionienė Rumunijoje dalyvavo Academia Navală "Mircea cel Bătrân" organizuotame projekto MARS-NET „Maritime Simulators and Training Facilities Network for Enhancing the Exchange of Good Practices and Digital Learning“, pirmajame  seminare.
 
Projektas nukreiptas į veiksmingo ir efektyvaus švietimo tinklo kūrimą tarp partnerių, atsižvelgiant į regioninį patikimumą, vertinti modeliavimo priemones, skirtas naujoviškoms mokymo ir mokymosi praktikoms taikyti, kaip galutinis žingsnis jūrinio aukštojo mokslo sistemos skaitmeninimo link. Vėliau siekiama kitų tikslų įgyti konkurencinių pranašumų iš keitimosi gerąja patirtimi ir žiniomis tinkle tobulinti mokymo įgūdžius ir mokymosi simuliacinius metodus, atsižvelgiant į atnaujintą derinimąsi su naujomis tendencijomis švietimo ir mokymo procesuose visoje Europos Sąjungoje, užtikrinant tvirtą mokymo ir mokymo meistriškumo palaikymą įgūdžių ugdymo procesai. Šiuo atžvilgiu partneriai vykdys konkrečią veiklą, siekdami sukurti platesnį intelektualų rezultatą.

Projektas finansuojamas pagal programą „Erasmus+“,  projekto Nr. 2021-1-RO01-KA220–VET-000029412.
Projekto trukmė: 2022-2024 m.
 
Projekto partneriai:
Academia Navală "Mircea cel Bătrân" (Rumunija)
T. C. Piri Reis Universitesi (Turkija),
Akademia Marynarki Wojennej (Lenkija),
Nikola Yonkov Vaptsarov Naval Academy (Bulgarija).