Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2022 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2022 m. archyvas

LAJM Akademinės tarybos narių rinkimai
2022 m. balandžio 14 d. LAJM akademinės bendruomenės narių (išskyrus studentus) susirinkime įvyko Akademinės tarybos narių rinkimai.
Vadovaujantis AT rinkimų reglamentu, Išrinktais Akademinės tarybos nariais yra 3 daugiausia balsų surinkę kandidatai, einantys docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, bei kiti 8 kandidatai, surinkę daugiausia balsų pagal akademiniams padaliniams skirtą Akademinės tarybos narių skaičių (kvotas), LAJM direktorius ir 3 studentų skiriami atstovai.
AT Rinkimų komisija skelbia LAJM AT narių rinkimų rezultatus.