Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2022 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2022 m. archyvas

2022 m. balandžio 15 d.

Studentai iš Ukrainos tęsia jūrines studijas LAJM

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (LAJM) ir Ukrainos jūrų akademijos glaudžiai bendradarbiauja nuo 2019 m. – rengia dėstytojų mokslines stažuotes ir konferencijas, seminarus bei projektus, todėl prasidėjus karui Ukrainoje Chersono valstybinės jūrų akademijos vadovybė kreipėsi į LAJM prašydama padėti jų baigiamojo kurso studentams, tuo metu atlikusiems praktiką jūrų laivuose, užbaigti studijas Lietuvoje.

Jūrines studijas itin griežtai reglamentuoja Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos, todėl LAJM ir Chersono valstybinės jūrų akademijos jūrinių studijų programų "Jūrų laivavedyba", "Laivų energetinių įrenginių ekspoatavimas" ir "Laivų elektros įrenginių eksploatavimas" turinys yra suderintas. Tai supaprastino studijų įskaitymą ir leido tiksliai nustatyti studijų skirtumus bei suplanuoti studijų trukmę.
LAJM nuotoliniu būdu nuolat bendravo su minėtos akademijos administracija sprendžiant teisinius ir administracinius klausimus. Konsultuojamasi su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Studijų kokybės vertinimo centru, Susisiekimo ministerija ir Lietuvos transporto saugos administracija. Studijų tęstinumu rūpinosi ir kompanija "Marlow Navigation“, nes didelė dalis ukrainiečių studentų atliko praktiką šios kompanijos laivuose.
Tikslas pasiektas! Studijas LAJM tęs 105 ketvirto kurso studentai: 61 būsimasis laivavedys, 35 – laivų mechanikai, 9 -elektromechanikai.
Studentai ukrainiečiai jau atvyksta į Lietuvą ir įsikuria LAJM bendrabutyje. Kitą savaitę pradės studijas LAJM klausydami lietuvių kalbos ir kultūros, taikomųjų tyrimų metodologijos bei psichologijos studijų dalykų.
Rudenį LAJM sulauks ir kitų, žemesniųjų kursų studentų ir visų Ukrainos jūrų akademijų.