Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kursų datos

JMC KURSAI | Kursų datos

1. "Aukštos įtampos energijos sistemų saugaus eksploatavimo specialaus rengimo", STCW skyrius A -III/1, A -III/2 , A -III/-6, kurso pradžia nuo 2022-05-16 08:15 val.

2. "Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose", STCW skyrius A-V/2-2-4, pakartotinio kurso pradžia 2022-05-16 nuo 08:45 val.

3. "Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo", STCW skyrius B -V/b, B-V/c, pakartotinio kurso pradžia nuo 2022-05-16 08:45 val.

4. "Tiltelio resursų valdymo", STCW skyrius A-II/1, A-II/2, A-VIII/2, pakartotinio kurso pradžia nuo 2022-05-16 12:45 val.

5. "Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės", STCW skyrius A-VI/1, pilno kurso pradžia nuo 2022-05-19 08:45 val.