Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - Kursų datos

JMC KURSAI | Kursų datos

1. "Medicininės priežiūros", STCW skyrius A -VI/4-2, pilno kurso pradžia nuo 2022-05-30 08:45 val.

2. "Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo", STCW skyrius A -II/2, pilno kurso  pradžia nuo 2022-05-30 08:45 val.

3. "Saugos mokymo visiems jūrininkams", STCW skyrius A-VI/6-1, kurso  pradžia 2022-05-30 nuo 08:45 val.

4. "Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos", STCW skyrius A-VI/6-2, kurso  pradžia 2022-05-30 nuo 08:45 val.

5. "Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose", STCW skyrius A-V/2-2-4, pilno kurso  pradžia nuo 2022-05-31 08:45 val.

6. "Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose", STCW skyrius A-V/2-2-4, pakartotinio kurso  pradžia  2022-05-31 nuo 08:45 val.

7. "Laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujančių specialistų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo", STCW skyrius A-III/1, A-III/2, A-VIII/2, kurso  pradžia nuo 2022-06-01 09:30 val.