Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2017 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2017 m. archyvas

IŠRINKTA NAUJA LAJM SA PREZIDENTĖ

2017 04 14 Vyko Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų atstovybės rinkiminė - ataskaitinė konferencija. Konferencijos metu vyko praeitos kadencijos įvykdytų darbų prezidento ataskaitų teikimas, naujos LAJM SA Tarybos rinkimas, revizijos komisijos narių rinkimas bei naujo SA prezidento rinkimai.  Naująja LAJM SA prezidente tapo jūrų transporto technologijos studijų programos I kurso studentė Jogailė Žiliūtė.  Sveikinimo žodžius tarė LAJM direktorius prof. dr. Viktoras Senčila, konferencijoje dalyvavo bei paminėti LAJM SA 7-ojo gimtadienio taip pat atvyko LSS atstovai, draugai iš KUSS SA bei KVK SA.