Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - PROJEKTAI

APIE LAJM | PROJEKTAI

 

2017 m. gegužės 16 d. Liepojos jūreivystės koledže vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos  projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort)
partnerių susitikimas (ang.Kick-off meeting). Susitikimo metu buvo pasirašyta partnerystės sutartis dėl projekto įgyvendinimo. Pagrindinis  projekto tikslas - Jūrininkų ir uosto veiklos specialistų konkurencingumo didinimas, gerinant studijų ir kvalifikacijos kėlimo kurso kokybę.
 
 
Apie pasirašytą partnerystės sutartį ir projektą skelbiama ir 2017 m. gegužės 17 d. naujienų puslapyje liepainiekiem.lv