APIE LAJM | PROJEKTAI

 

2017 m. gegužės 16 d. Liepojos jūreivystės koledže vyko pirmasis 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos  projekto „Latvijos-Lietuvos jūrų transporto sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir mobilumo tobulinimas“ (LLI-42, LatLitNaviPort)
partnerių susitikimas (ang.Kick-off meeting). Susitikimo metu buvo pasirašyta partnerystės sutartis dėl projekto įgyvendinimo. Pagrindinis  projekto tikslas - Jūrininkų ir uosto veiklos specialistų konkurencingumo didinimas, gerinant studijų ir kvalifikacijos kėlimo kurso kokybę.
 
 
Apie pasirašytą partnerystės sutartį ir projektą skelbiama ir 2017 m. gegužės 17 d. naujienų puslapyje liepainiekiem.lv 

 

 


 
BIMCO